کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور

تهران،بلوار ایت اله اشرفی اصفهانی،گلستان چهاردهم،برج نگین رضا، طبقه سیزدهم، واحد ۱۳۰۶
تلفن : ۴۴۰۳۰۳۳۴

۴۴۰۷۶۲۱۹

رسانه خبری : ۰۹۰۳۲۹۴۹۱۱۲

kanoon.tksa98@gmail.com