فرآیند تشکیل کانون

شالوده تاسیس کانون در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت که با مراجعه به ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات ذی­ربط، در نهایت بعد از ۶ سال تلاش در مراجع مختلف، درخواست تشکیل کانون از سوی هیئت موسس در سال ۱۳۷۶ به کمیسون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های وزارت کشور تقدیم شد. سرانجام در خرداد ۱۳۷۷ مجوز تاسیس کانون به شماره ۱۶۰۴/۴۶ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ صادر گردید. سپس در مرداد سال ۱۳۷۸ اساسنامه کانون به تصویب کمیسیون مذکور رسید و در شهریور ماه همان سال پروانه فعالیت کانون پس از بررسی صلاحیت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تحت شماره ۲۱۴/۲/۴۲/الف مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۸۱ صادر گردید. پس از صدور مجوز و انتشار آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ کانون رسماً به صورت یک موسسه قانونی و رسمی تاسیس شد و بار حقوقی یافت. مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان، در راستای نهادینه سازی به عنوان ارکان کانون مشخص گردیدند، سپس هیئت رئیسه هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء انتخاب شدند و مقرر گردید کانون بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه به فعالیت بپردازد.

هدف نهایی مسئولان کانون بر آن است که این کانون ضمن قرار گرفتن در جایگاه بحق کارشناسی امور ثبتی، بازوی توانمند و همکار صمیمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت رفع مشکلات امور ثبتی مردم بزرگ ایران قرار گیرد. کانون بیشترین تلاش را بر آن خواهد داشت تا در همکاری با سازمان­های ذی­ربط و پیوند ارگانیک با آنها به فعالیت بپردازد و هر روز بیش از بیش در جهت بالندگی و به ویژه بومی، مردمی، ملی و مفید بودن آن در تحقق خدمتگزاری به مردم و به دستگاه قضایی و کمک به پیشرفت ایران اسلامی تلاش مستمری داشته و دارد.

اولین قدم در راستای عضو پذیری سراسری از کارشناسان تمور ثبتی فراخوان بعمل آمده و شرایط و تشریفات قانونی پذیرش اعلام گردید. خوشبختانه به فاصله اندک زمانی استقبال بسیار گسترده­ای از سوی کارشناسان امور ثبتی سراسر کشور انجام پذیرفت تا آنجا که پس از گذراندن مراحل قانونی و تشریفات مربوط به گزینش پس از احرازصلاحیت و تشخیص واجد الشرایط بودن متقاضیان آنها رسماً به عضویت کانون پذیرفته و پروانه آنها بعنوان کارشناس امور ثبتی صادر و ایشان به دادگستری محل اقامت وی جهت ارجاع کارشناسی حسب ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی معرفی گردیدند.

خاطرنشان می­سازد کانون کارشناسان دادگستری به عنوان خواهان شکایتی علیه این کانون به دادگاه تقدیم که به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و رأی به نفع کانون صادر گردید. بعد از تجدیدنظر خواهی خواهان رأی تجدیدنظر به نفع این کانون کارشناسان دادگستری صادر با پیگیری یک پروسه طولانی به موجب دادنامه  شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ شعبه ۱۲یعنی همان شعبه صادر کننده رأی که در بین­الهلالین درج می­شود (هرچند پس از این فعالیت موسسه تحت نام و ثبت مذکور مواجه با ضمانت اجرای قانونی است و لزوماً افراد تشکیل دهنده می­بایست برابر تصمیم مجمع عمومی در مقام انحلال آن برآیند). (باوصف مراتب فوق از تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ایندادگاه رفع اشتباه و رفع اثر صورت می­پذیرد) که حکم مذکور در سایت قرار داده می­شود. لذا با عنایت باینکه انحلال و ورشکستگی این کانون مورد خواسته نبوده، از این حیث دادنامه اصلاح گردیده است و این کانون مواجه با انحلال نخواهد بود و رأی به بی حقی کانون کارشناسان دادگستری صادر گردید. کانون مذکور حکم تجدیدنظر اولیه را ۷ سال است که در سایت خود قرار داده و با مکاتبات پی در پی حاضر به امحاء آن نیستند، اخیراً از طریق شعبه دادگاه بدوی اقداماتی صورت پذیرفته است. لهذا این کانون با ۲۲ سال سابقه مشغول خدمتگذاری به اربابان رجوع و رفع مشکلات ثبتی می­باشد.