کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتیمحمد هوشمند8-0-4-9-99149 تهران9121789398
2 امور ثبتیسلامت اوریب8-0-2-3-99146 تهران9125143722
3 امور ثبتیمحمدهادی عزیزیان8-0-6-4-99145 تهران9120324535
4 امور ثبتیمحمدرضا سلیمان خانی5-4-99144 -8-0 تهران9126134014
5 امور ثبتیافسانه مجمع صنایع8-0-3-1-99143 تهران9121891751
6 امور ثبتیاحمد شعیبی13-0-5-1-99142 خوزستان9163055349
7 امور ثبتیسیدعبدالرحمن عنایتی مدرسی8-0-7-3-99141 تهران9395288272
8 نقشه برداری و ارزیابیعباسعلی فدائی4-13-5-7-99140 اصفهان9133211484
9 امور ثبتیحسین جمال پور8-0-0-9-99139 تهران9121796890
10 نقشه برداری و ارزیابیمحمود فرجی8-15-3-5-99138 تهران9126489233