" من المومنین رجالٌصدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و  منهم من ینتظر و مابدّلوا تبدیلاً " شهادت مظلومانه سردار رشید اسلام و سرباز ولایت و یاور امت اسلام مالک اشتر زمان سردار حاج قاسم سلیمانی موجب تأسف وحسرت عمیق گردید کانون…

اعضاء محترم و همکاران گرامی با نهایت تأسف و تأثر آقای نعمت الله سلیم زاده مؤسس و بنیانگذار کانون در مرداد ماه سال جاری بعد از یک بیماری طولانی در بیمارستان شریعتی تهران درگذشتند، بعد از انجام مراسم هفتم روانشاد و از مرداد ماه جهت…