مراحل ثبت نام

مراحل ثبت نام و اخذ کارت عضویت:

– تکمیل مدارک لازم برای ثبت نام (در همین سایت ذکر گردیده)

-مراجعه حضوری و یا ارسال مدارک در مرحله اولیه به کانون جهت تشکیل پرونده

-بررسی مدارک و در صورت نقص و دارا بودن مشکل، اطلاع به متقاضی جهت رفع نقص

-بررسی درخواست توسط قسمت گزینش و انجام استعلام از ادارات و ارگان مربوطه (در صورت نیاز و اعلام کانون، متقاضی به کانون مراجعه و از ایشان گزینش انجام می­ گردد)

-بررسی پرونده و درخواست متقاضی در هیئت مدیره و اخذ موافقت نهایی از ریاست کانون جهت صدور کارت و پروانه کارشناسی

-اعلام نتیجه نهایی توسط کانون و در صورت موافقت با درخواست ایشان، واریز وجه توسط متقاضی

-انجام مراحل صدور کارت و پروانه در مدت زمان حداقل یک ماه کاری

-اطلاع رسانی به متقاضی بعد از آماده شدن کارت و پروانه جهت مراجعه به کانون ( تکمیل فرآیند ثبت نام، اخذ امضاء و اثرانگشت)