کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتیآصف کریمی8-0-5-4-01239 تهران9125400382
2 نقشه برداری و کاداسترعلی حسینیان8-15-2-1-01238 تهران9361038699
3 امور ثبتیحسام عباس خواه8-0-0-1-01237 تهران9122828892
4 امور ثبتیعلی شریفی8-4-0-2-00236 تهران9124291029
5 امور ثبتیعلیرضا نیک منش8-0-4-1-00235 تهران9124282024
6 امور ثبتی-ارزیابیسیدرضا موسوی8-5-1-0-01234 تهران9122750486
7 امور ثبتیعلی اصغر شادپور8-0-0-2-00233 تهران9125486003
8 امور ثبتیفاطمه بهادری8-0-4-5-00232 تهران9122512861
9 امور ثبتیمحمدرضا ابراهیم زاده8-0-1-1-00231 تهران9192018679
10 امور ثبتیولی اله داودی27-7-8-2-00230 مازندارن9112218761