کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 ارشد امورثبتیبهروز حسین زاده8-3-0-3-00210 تهران9128118942
2 امور ثبتیهمت اله گرجی پور27-12-0-1-00211 مازندارن9113251428
3 امور ثبتیمنصور شکاری14-0-6-3-00209 زنجان9122416917
4 امور ثبتیاحمدعلی حسین پوری2-0-4-1-00208 آذربایجان غربی9143890065
5 امور ثبتیعلی رضا یعقوبی8-0-3-3-00207 تهران9124588557
6 امور ثبتیشرف نساء بنار8-11-6-8-00206 تهران9127755740
7 نقشه برداری و کاداسترحسن رئیسی8-0-0-3-00205 تهران9050534049
8 امورثبتی-نقشه برداریسیدمحسن طباطبائی8-0-0-6-00204 تهران9123004423
9 امور ثبتیطاهره عابدی17-0-8-4-00203 فارس9179343467
10 امور ثبتیبهرام اسکندری8-0-1-2-00200 تهران9301881395