کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتیعلی محمدی8-0-5-1-01-264 تهران09122778364
2 امور ثبتی-ارزیابیاکبر نباتی8-0-0-1-02-311 تهران09198031600
3 امور ثبتی-ارزیابیمینا بهرامی زاده8-0-8-1-02-310 تهران09055646214
4 امورثبتی-نقشه برداریپیمان قدیملو8-0-4-5-02-309 تهران09125834460
5 امور ثبتی-ارزیابیسید حسین آقا سید مرتضی8-0-5-4-02-306 تهران09122336755
6 امورثبتی-نقشه بردارییوسف رضا بایرامی8-0-5-2-02-305 تهران09198581582
7 امورثبتی-نقشه برداریمحمد قربانی8-0-3-1-02-304 تهران09108340320
8 ارشد امورثبتیعباس نوروزی25-0-0-3-02-307 گیلان09113811494
9 امور ثبتیملوک سکوتی27-0-5-8-02-308 مازندارن09115740447
10 امورثبتی-نقشه برداریحسن شهبازی4-13-7-1-02-303 اصفهان09133222263