کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتی-ارزیابیرحیم زمانی8-0-3-2-02-280 تهران09124022975
2 امور ثبتیسید کریم محمد پور8-7-1-7-02-279 تهران09123142312
3 امور ثبتی-ارزیابیحمید شعبانی وشن8-0-0-6-02-276 تهران09121620969
4 امور ثبتی-ارزیابیامیر رضا کیانی8-0-7-2-02-277 تهران09122540164
5 امور ثبتیمحمد جواد فراهانی8-0-2-2-02-275 تهران09124222851
6 امور ثبتیمحمد رضا زمانی بروجنی8-0-7-2-01-252 تهران09199197955
7 نقشه برداری و ارزیابیصفرعلی اگنج27-0-2-4-02-274 مازندارن09111936251
8 امور ثبتی-ارزیابیحسن فراهانی8-0-0-3-02-273 تهران09123905772
9 امور ثبتیمینا میرالاوند8-0-3-1-02-272 تهران09123330967
10 امور ثبتی-ارزیابیسید آصف سیدین8-0-4-1-02-271 تهران09126074801