کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 ارشد امورثبتیافسانه مجمع صنایع8-0-3-1-99143 تهران09121891751
2 امور ثبتیرضا مولائی8-0-5-6-01-263 تهران09900167900
3 امور ثبتیشهرام خزاعی11-0-4-1-01-262 خراسان رضوی09153470084
4 امور ثبتیبهمن شعبانی5-16-9-2-01-258 البرز09128365860
5 نقشه برداری و ارزیابیاحمد هرمزی نیا16-7-1-0-01-255 سیستان و بلوچستان09151424021
6 امور ثبتینادر فرزین فر8-0-8-2-01-254 تهران09127335089
7 امور ثبتیهادی سبهانی13-0-4-1-01-251 خوزستان09163171043
8 امور ثبتیمجتبی دلاوری8-0-0-2-01-250 تهران09121553204
9 امور ثبتیمهناز طیبی8-0-0-5-01-249 تهران09124201927
10 نقشه برداری و کاداسترمصطفی موسیوند5-0-7-1-01-248 البرز09120549725