کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 امور ثبتیماندانا عرب8-0-9-4-99178 تهران9124857532
2 نقشه برداری و کاداسترماهر آبروشن8-0-0-7-99186 تهران9126143599
3 امورثبتی-نقشه برداریرضا سبحانی8-0-1-5-99185 تهران9126159425
4 امور ثبتیمعبود معرفتی14-0-7-9-99184 زنجان9127410380
5 نقشه برداری کاداستر-امورثبتیشاهین رفیع پور8-0-2-5-99183 تهران9120615797
6 امور ثبتیمحسن کریمی8-12-4-1-99182 تهران9177142957
7 امور ثبتیسیدمحمد موسوی14-0-3-4-99181 زنجان9124412210
8 امور ثبتیمرادعلی سلطانی14-0-2-6-99180 زنجان9121412059
9 امور ثبتیمحمود هاشمی8-0-5-9-99179 تهران9124531656
10 امور ثبتیشاکرم سیدمحسنی26-18-6-4-99177 لرستان9166632581