کارشناسان

اسامی کارشناسان ماهانه بروزرسانی می گردد …

کارشناسان گرامی به اطلاع میرسانیم که اسامی در حال قرار گیری در سایت میباشد…..

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

 

ردیفعنوان کارشناسینام و نام خانوادگیکد کارشناسی رسمیاستانتلفن تماس
1 نقشه برداری و ارزیابیاحمد هرمزی نیا16-7-1-0-01-255 سیستان و بلوچستان09151424021
2 امور ثبتینادر فرزین فر8-0-8-2-01-254 تهران09127335089
3 امور ثبتیهادی سبهانی13-0-4-1-01-251 خوزستان09163171043
4 امور ثبتیمجتبی دلاوری8-0-0-2-01-250 تهران09121553204
5 امور ثبتیمهناز طیبی8-0-0-5-01-249 تهران09124201927
6 نقشه برداری و کاداسترمصطفی موسیوند5-0-7-1-01-248 البرز09120549725
7 نقشه برداری و کاداسترشیرزاد شهامتی8-0-6-9-01-247 تهران09212097754
8 امور ثبتیفرزاد دوست محمدی5-0-5-1-01-246 البرز09120887465
9 امور ثبتیطاهره عابدی17-0-8-4-00203 فارس9179343467
10 امور ثبتیفاخر نواصر13-0-1-4-01245 خوزستان9167559196