با توجه به تصمیم هیئت مدیره فعلاً امکان ثبت نام و درخواست عضویت از طریق سایت وجود ندارد.

بعد از پایان تاریخ اعتبار کارت عضویت کارشناسان، حداکثر تا 30 روز بعد به جهت انجام کارهای تمدید عضویت باید اقدام نمود. در غیر این صورت به منزله انصراف منظور خواهد شد.

با توجه به اینکه زمان ملاقات مردمی با ریاست هیئت مدیره کانون دو روز در هفته می باشد. باید با دریافت وقت قبلی بصورت تلفنی به جهت ملاقات با ریاست کانون اقدام نمود.

برای اخذ مشاوره و راهنمایی از کارشناسان کانون باید با مدارک و مستندات خود بعد از دریافت نوبت و وقت مشاوره بصورت حضوری به کانون مراجعه نمود. انجام مشاوره و راهنمایی بصورت تلفنی امکان پذیر نخواهد بود.

کارت های عضویت تمامی کارشناسان کانون دارای اعتبار یکساله از تاریخ صدور کارت میباشد و این مورد در روی کارت های صادر شده قید می گردد. بعد از اتمام یکسال از تاریخ صدور کارشناسان باید برای تمدید عضویت و دریافت کارت جدید به کانون مراجعه…

اعضاء کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور افرادی هستند که خدمات خود را در ادارات ثبت اسناد و املاک در رشته نمایندگی ثبت یا نقشه­ برداری و امور اجرائی انجام داده ، حال برابر با ضوابط موجود این سه گروه چه بازنشسته چه شاغل…

برای تجدید عضویت آنانکه یکسال یا بیشتر از تاریخ ابلاغ بازنشستگی  ایشان می­گذرد گواهی از کارگزینی اخذ و ارائه نمایند. در تقاضای گواهی یادآوری شود که گواهی جهت ارائه به کانون کارشناسان سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور صادر می­فرمایند.