با توجه به تصمیم هیئت مدیره فعلاً امکان ثبت نام و درخواست عضویت از طریق سایت وجود ندارد.