توجه: پاسخ کانون به اداره انفورماتیک قوه قضائیه در تاریخ 1401/01/24 اصلاح و مجددا ارسال گردید... که در ادامه تصویر آن را مشاهده می فرمایید.

جناب آقای مهندس شیخ نیا درگذشت برادر گرامیتان تأسف و تأثر همکاران و هیئت مدیره را در بر داشت. بدینوسیله تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر و شکیبایی برای حضرتعالی و خانواده محترم را مسئلت داریم.                                            روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی…

123